Speedway – en kort historik

Speedway har en officiell historia som sträcker sig åtminstone 70 år tillbaka i tiden. Det är ungefär så länge som det har arrangerats svenska mästerskap i sporten i Sverige. Det första året som SM gick av stapeln var 1948 när Filbyterna från Linköping tog hem titeln och blev de första mästarna genom tiderna.

Sporten som sådan har dock existerat ännu längre än så. Faktum är att det arrangerades världsmästerskap redan 1936. Då var Australien en stormakt inom speedway, vilket håller i sig än i dag.

Genom åren har reglerna förändrats och nya har kommit till. Det finns numera ett strikt reglemente för hur motorcykeln får se ut. I speedwayens tidiga historia var det vanligt att motorn var upprätt, men i dag används det nästan alltid liggande motorer. Det ger en annorlunda och mer lätthanterlig styrning, enligt många förare.

Speedway är lätt att känna igen tack vare förarnas säregna sladdar i hörnen, och de är lika gamla som sporten själv. Australien var det första landet som introducerade sporten på 1920-talet. De täta kontakterna med Storbritannien gjorde att speedway snabbt fick fäste även i Europa under mellankrigstiden. Där var England en drivande nation och Star Riders’ Championship, en förlaga till det som sedermera blev världsmästerskapet, anordnades av britterna.