Hur räknas poäng i speedway?

Speedway har ett poängsystem som skiljer sig åt från andra sporter. Grundprincipen är att varje förare får ett visst antal poäng för sin placering i varje heat. Eftersom det alltid är fyra förare som ställer upp i ett heat finns det också fyra olika möjliga utfall.

Heatets segrare får tre poäng, tvåan får två poäng, trean får en poäng, och föraren som kommer sist över mållinjen blir utan.

Uttrycket ”femetta” har blivit tätt förknippat med speedway. Eftersom varje heat innehåller två förare från varje lag innebär en femetta att det ena laget slår det andra med 5-1 i poäng i heatet. För att det ska inträffa krävs det att båda förarna tar placering ett och två. 5-1 är det maximala utfallet för ett lag i varje heat.

Det fanns länge ett bonuspoängsystem i Sverige där föraren som kom tvåa i heatet gavs en extra poäng internt. Det syntes inte i den officiella poängräkningen utan skedde på klubbarnas eget bevåg. Tanken var att förarna som var klubbkamrater inte skulle försöka slå varandra utan istället samarbeta för att komma före motståndarna över linjen. År 2006 tog det svenska speedwayförbundet bort bonussystemet, och nu får en förare som kommer på en andra plats två poäng.